JOHANNA MIX BÖRJAR SOM VD FÖR BARONA SVERIGE

konsultointi-1920x1280.jpg

Johanna Mix började som VD för Barona Sverige i februari 2016. Johanna har en omfattande erfarenhet från den svenska rekryterings- och bemanningsbranschen i synnerhet inom områden som Kontor och Administration, HR, försäljning och kundtjänst. Hon har en stark vilja att utveckla Barona Sveriges tjänsteutbud och affärsmodell och hon föreställer sig att företaget kan växa enormt i Norden under de närmaste åren.

Baronas passion för modernisering av rekryteringsprocessen var en av de största orsakerna till att Johanna blev intresserad av företaget. Barona har ett internt utvecklingsteam med målet att utveckla nästa generations rekryteringssystem, som genom artificiell intelligens stödjer och automatiserar rekryteringsprocessen. Barona utvecklar även andra skräddarsydda HR-verktyg för sina kunder och använder den absolut senaste tekniken (t ex videointervju) i rekryteringsprocessen.

”Kunderna på den svenska marknaden är mogna för nya produkter och tjänster inom HR och rekrytering. Vi måste förhålla oss ödmjuka inför det faktum att traditionell rekrytering och bemanning inte är framtiden. Digitaliseringen sker nu och hur det kommer att förändra våra kunders sätt att rekrytera kompetens är mycket intressant. På Barona vill vi inte bara se den här utvecklingen, vi vill vara utvecklingen, vi vill skapa den. Jag är mycket glad över att vara en del av en koncern som inte bara säger sig vara modiga och kreativa, utan som faktiskt verkligen praktiserar sina ledord.

Barona har utvecklat en unik position som Finlands marknadsledande leverantör av HR-tjänster. Den modiga och kreativa företagskulturen gör att Barona Group, trots sin storlek och komplexitet, lyckas ligga i framkant vad gäller affärsutveckling och digitalisering av traditionella rekryterings- och HR-processer. Min ambition är utveckla Baronas svenska verksamhet på ett liknande vis. Att, med hjälp av unika rekryteringsverktyg och relocationstjänster och med kreativitet och mod som ledord, bygga ett erbjudande som ingen annan på den svenska marknaden har”, säger Johanna.