TALANG - MEDFÖTT ELLER 10 000 TIMMAR?

shutterstock_345760145-1920x1280.jpg

Nyligen var jag på ett seminarium för beteendevetare där frågan ställdes om talang var medfött, formas av miljön eller om det är något annat om kan ligga till grund för den. Vi diskuterade begreppet i gruppen fram och tillbaka och kom fram till att det är en blandning av både arv och miljö. När jag sedan lämnade seminariet ville jag veta mer om detta och jag började söka upp definitionen av talang på nätet. Begreppet i sig må vara otydligt, men söker man upp det finns det tydliga synonymer såsom fallenhet, begåvning, lovande person och gåva.

Var kommer begåvningen ifrån?

Föddes Zlatan med ett extraordinärt bollsinne eller har han fått möjligheten att spela fotboll så pass mycket att han har blivit en fotbollsstjärna? Hans lagkamrater som har spelat fotboll lika mycket, hur kommer det sig att de inte nått samma nivå? Föreläsaren på seminariet, menade på att alla har kompetenspotential men att vissa karaktärsdrag gör att en person klarar av vissa typer av uppgifter bättre än andra. Men bara på grund av den inre potentialen, finns det inga garantier för att personen når en hög nivå.

Det finns inga bevis för att en person med vissa personlighetsdrag per automatik blir en strålande kirurg, pilot, konstnär eller politiker utan att lägga ner mycket tid och arbete för att nå sitt mål. Tidigare har man hört att lägger man ner minst 10 000 timmar på att bli bra på något så blir man en talang. Men finns inte rätt förutsättningar och en viss kombination av personlighetsdrag så blir vägen mycket längre.

Förutsättningar påverkar också talang.

Förutom de biologiska egenskaperna kan det också bero kultur, relationer, ekonomi och inte minst attityd. Dessa omständigheter påverkar även talangen i arbetslivet. Vi har möjlighet att påverka vilken väg vi väljer och vilken nivå vi är motiverade att nå.

På arbetsplatsen kan talang främjas genom att ge medarbetare bra möjligheter att utvecklas och samtidigt sträva efter ett öppet arbetsklimat. Får man möjligheten att utföra arbetsuppgifter som man både tycker är motiverande och har rätt personlighetsdrag för att utföra uppgiften, kan man komma att utvecklas till arbetsplatsens nya talang. Mycket ligger dock hos dig som individ. Din förmåga att dra nytta av dina talanger bygger mycket på din motivation och viljan att utnyttja den till fullo.