Betydelsen av ett namn

 

Betydelsen av ett namn

 

 

Mångfald ökar framgång. Det är något vi alla vet om och får höra om och om igen. Ändå verkar inte denna information helt fastna hos människor. Diskriminering sker fortfarande av personer vars namn hintar om att deras bakgrund kanske inte är helsvensk. När jag skriver såhär, så känns det faktiskt ganska knasigt, för hur många är egentligen ”hel”-någonting idag? Självklart finns det många människor vars släktträd endast består av individer födda i Sverige, men jag kan tycka, i och med de resmöjligheter som finns idag samt digitaliseringen, att man numera känner sig som en världsrepresentant snarare än en landshövding. På Barona ser vi detta som en enormt positiv utveckling som vi satsar stenhårt på att bejaka och ge näring åt. Vi tackar därför bestämt nej till samarbeten som går emot denna utveckling. Vi hjälper till att sudda ut linjerna på världskartan och kan inte stödja företag och personer som gör det motsatta. Det går emot hela Baronas existens.

Jag vet att det är fler som känner sig som världsrepresentanter och det anser jag är väldigt positivt. Vi måste dock alla bli bättre på att agera i enlighet med känslan av att vara en god världsrepresentant. Det vill säga; vi måste jobba på att sluta diskriminera. Det här gäller alla men är framförallt viktigt att tänka på för oss i rekryterings- och bemanningsbranschen. Vi som rekryterare är ofta avgörande när det kommer till vem som får ett jobb och vem som får ett ”Vi tackar för din ansökan. Tyvärr har vi valt att gå vidare med andra kandidater i denna process…”. Vi kan påverka samhällsutvecklingen enormt positivt men bara om vi verkligen vill och lägger energi på det. De allra flesta ställer sig utåt sätt positivt till att motarbeta sina fördomar och bli mer öppna. Ändå visar tyvärr forskning av psykologen Sima Wolgast att svenskfödda rekryterare ofta favoriserar kandidater med svenskklingande namn (http://www.politism.se/kawa-zolfagary/ratt-namn-viktigare-an-ratt-kompetens-pa-arbetsmarknaden/#post-54092).

Varför ser vi egentligen dessa resultat? Enligt psykologin är det enkla svaret att: vi människor naturligt blir mer osäkra om en sak eller situation känns främmande för oss. Detta beskrivs mer ingående i en artikel av Walter Bradford Cannon (1929). Vi går in i ett så kallat ”fight or flight mode”. Detta innebär exempelvis att om man endast har exponerats för namnen Klara och Gustav under sin livstid så kommer namnen Aarni och Eila ha en större påverkan de första gångerna man hör dem och vise versa. Så enkelt är det. Vid normal arbetsbelastning kan man som modern och öppen individ oftast förhindra att dessa primitiva funktioner tar över. Vid hög stress gäller det dock att vara på sin vakt. Då fungerar psyket ofta sämre, man tar den lättaste vägen och blir generellt mer primitiv. Den så kallade inre ”apan” tar över.

I dagens samhälle upplever många människor ofta höga stressnivåer och detta gör i alla fall mig orolig. Om många allt som oftast drivs av ”sin inre apa”, kan vi verkligen ta tillvara på de värdefulla utsuddade linjerna på världskartan? Eller, kommer tavlan förbli slarvigt utförd, oförändrad och smått kaotisk? Tyvärr främjar många rekryterings- och bemanningsleverantörer diskriminering idag då kunder tillåts välja bort kandidater med enda anledning att ”kunden alltid har rätt”. Här kan vi inte stå passiva utan behöver utveckla våra processer för att motverka diskriminering snarare än att dölja eller bidra till den. Barona i Sverige väljer att aktivt tacka nej till kunder där vi misstänker diskriminerande beteende. Vi är stolta över vår toleranta människosyn och humanistiska värderingar, något vi aldrig kommer att kompromissa med!

Så mina vänner, det står till som följer: Även om man anser sig vara mer positivt inställd till människor från andra bakgrunder än sin egen och även om man ställer sig kritisk till allt som har med Sverige att göra, kommer man känna en viss (ofta falsk) trygghet, en primitiv vetskap om vad som komma skall, när man hör svenska namn om man främst exponerats för dessa. Vid stress blir detta extra tydligt. Vi bidrar alla till hur utvecklingen ser ut och varje enskild individ behöver därför lägga extra krut på att faktiskt agera i enlighet med kloka tankar och värderingar. Om vi fortsätter att bara ”go with the flow” kommer ingen förändring ske, punkt slut. Det här innebär att vi måste sätta press både på varandra som rekryterare och på våra kunder. Det är inte en helt lätt uppgift och den känns säkerligen obekväm för många att ta tag i, men vi måste alla bidra för att positiva resultat ska nås. I ett första steg anser jag att den absolut bästa idén för att motverka diskriminering i rekryteringsprocesser är att helt ta bort möjligheten att se namn i urvalsprocessen. Om ett antal år kommer vi förhoppningsvis kunna ändra på detta, men för att vi alla, i dagsläget ska rekrytera på ett så bra och schysst sätt som möjligt tror jag att vi helt måste eliminera betydelsen av ett namn.

Topics: Framtidens arbetslivFör jobbsökandeFör företag

Nya Inlägg

Topics