Bravedo förvärvar en majoritetsandel i Opset

Koncernen Bravedo har förvärvat en majoritetsandel i Opset, som tidigare ägdes av ISS Services, och tillhandahåller expert- och supporttjänster till OP Financial Group i Finland. Den nya ägaren och partnern kommer att ge Opset nya utvecklingsmöjligheter och hjälpa till att utöka tjänsteerbjudandet. Syftet med samarbetet är att utveckla Opset till ett mer mångsidigt serviceföretag som kan erbjuda nya servicelösningar till OP Bank, Finlands största finansiella koncern.

Bravedo är ett community bestående av företag som verkar inom arbetsliv, teknik och hälsa, bland annat arbetslivsföretaget Barona.

- Kompetensen hos vår nya ägare Bravedo kommer att rusta och sparra oss till ännu bättre prestationer. Sedan de första mötena har samarbetet fungerat bra och vi upplevde en bra matchning mellan våra företagskulturer. Jag ser en enorm potential i det kommande samarbetet där vi ska skriva nästa kapitel i Opsets framgångshistoria, säger Outi Kauppinen , VD för Opset .

Opset har cirka 900 anställda och företagets omsättning år 2020 var 38,4 miljoner euro. De kommer även fortsättningsvis att tillhandahålla expert- och supporttjänster till OP Financial Group.

- Opset är ett välskött och agilt företag som har kunnat utvecklas fantastiskt genom åren. Med Bravedos personalkompetens, affärslösningar och våra teknologiföretag har vi möjlighet att hjälpa Opset att ta nästa steg och erbjuda OP Financial Groups nya och mer omfattande tjänster, säger Lassi Määttä, Baronas VD och koncernchef från den 1 september. 

OP Financial Group fortsätter som den andra ägaren av Opset.

- Opset får en ny stark ägare i Bravedo som är har specialistkompetens inom en rad olika områden. Vi förväntar oss mer omfattande och kostnadseffektiva tjänster som stöder OP Financial Groups strategiska mål och tillväxt. Ett ännu mer centraliserat tjänsteerbjudande kommer med all säkerhet att effektivisera processer och medarbetarupplevelse, säger Vesa Aho, OP Financial Groups Chief Financial Officer.

- Vårt fördjupade samarbete med OP Bank i Finland innebär en spännande och ny affärsmodell som jag ser fram emot att på sikt kunna etablera i vår svenska verksamhet. Det är centralt för oss på Barona att ta våra kundsamarbeten till strategiska partnerskap, säger Johanna Mix, VD för Barona Sverige.

Med förvärvet kommer Opset att byta namn till Tribedo. För närvarande kommer verksamheten att fortsätta under Opset-namnet och Tribedo-namnet kommer att införas under sommaren 2021.

Intervjuförfrågningar:

Antti Möller, kommunikationschef, Barona
044 5455698
antti.moller@barona.fi

Om Bravedo
Bravedo är ett community bestående av företag som verkar inom arbetsliv, teknik och hälsa, bland annat arbetslivsföretaget Barona, som är specialiserat på personalintensiva expertlösningar. Andra företag i Bravedo-communityt är Saranen Consulting, Finitec, Aitomation, Wunderdog och Momentous-Cresco. Den sammanlagda omsättningen för företagen som tillhör Bravedo uppgick 2020 till 542 miljoner euro.

Om Opset
Opset grundades 2001 och erbjuder högkvalitativa och kostnadseffektiva expert- och supporttjänster till OP Financial Group, Finlands största finansiella grupp. Opsets nettoomsättning 2020 uppgick till 38,4 miljoner euro. Antalet anställda är cirka 900.

Om OP Financial Group
OP Financial Group är Finlands största finansiella grupp med två miljoner ägarkunder och mer än 12 000 anställda. Vi erbjuder ett omfattande utbud av bank- och försäkringstjänster för privat- och företagskunder. OP Financial Group består av medlemsbankerna och koncernens centrala enhet, OP Cooperative, och dess dotterbolag.

Ämnen: förvärv ,  Bravedo ,  OP Financial Group ,  Opset

Topics: OpsetförvärvOP BankBravedo

Nya Inlägg

Topics

Kontakta Johanna här!

Mer om detta ämne

bloggar