”Din närvaro i sociala medier kan påverka framtida arbetsgivares anställningsbeslut ”

blogikuva swe2 -2

Anställningsintervjuer och arbetssökande kan vara ensamt och ansträngande. Vi är tvungna att sälja, sälja och återigen sälja oss själva. De skickligaste kandidaterna kan snabbt visa kunden eller arbetsgivaren vilken nytta de kan tillföra. Det vi alla kan fundera på är; Hur kan vi utnyttja vår närvaro på sociala medier när vi söker arbete?

Vi köper vanligtvis tjänster av personer vi gillar, litar på och känner. På samma sätt har vi alla möjlighet att påverka ett anställningsbeslut genom att aktivt arbeta med exponering i sociala medier. Att arbeta aktivt med sociala medier är ett tecken på att kandidaten är ambitiös och vill uppnå en ny nivå för sin egen kompetens.

Synligheten i sociala medier ökar när flera andra samlas kring ett ämne där är intresserade av samma saker som du. Detta sker inte över en dag, man får arbeta långsiktigt och ha tålamod om man vill utveckla sin medianärvaro. Genom att förmedla äkthet i sociala medier ökar exponeringen, eftersom resultat bara är möjligt utan falska löften.

 ”Om du är bra på något kan du också vara mer personlig.”

Genom att arbeta aktivt med sociala medier börjar kandidaten bygga sitt personliga varumärke.  Genom att altruistiskt dela med sig av sin kompetens och sina insikter kan även arbetsgivare bli intresserade. Mervärdet och det producerade innehållet kan ha en direkt koppling till arbetslivet, men för att komma igång kan du även börja med dina fritidsintressen.

På vilket sätt definieras värdet på närvaro i sociala medier?

Om kandidatens lön fastställs via värdet denne skapar i en organisation, definieras värdet på närvaron i sociala medier till en början utifrån vad du gör för andra människors bästa. Om du vill att närvaron ska ge resultat utifrån arbetslivsperspektivet bör du fokusera på att producera material som skapar värde och insikter för ditt nätverk. Då kommer vi till nästa fråga; vad är målet med din egen närvaro i sociala medier?

”Det är tidskrävande att arbeta aktivt för att skapa närvaro i sociala medier."

 

Närvaro i sociala medier skapar en bild av vad du kämpar för

När vi funderar på varför vissa människor satsar på närvaro i sociala medier och andra inte gör det, lönar det sig att först ta en titt på vad var och en värderar i livet. De flesta vill ju satsa på hälsa och sociala relationer, men det finns även de som funderar på sitt eget arbetsmarknadsvärde och vill påverka detta genom just sociala medier.

Närvaron i sociala medier är förstås inte det enda sättet att påverka sitt arbetsmarknadsvärde. Personligen har jag upplevt min egen närvaro i sociala medier mer som en form av personligt varumärkesbyggande i arbetslivet. Det har varit enkelt att via de dessa förmedla information om mina värderingar, mitt eget kunnande och min utveckling.

Då de sociala medierna endast visar en filtrerad bild av våra liv, en profilbild, försöker jag undvika att sprida arrogant information.  Ditt nätverk ser sällan hela bilden, vilket innebär att felaktig information/kommunikation, överdådiga och intensiva satsningar på närvaro på sociala medier kan te sig överarbetat. Vill du använda sociala medier som ett verktyg för att bygga ditt personliga varumärke inom yrkeslivet, kommer det att vara mest framgångsrikt om du alltid strävar efter att förmedla en så sanningsenlig bild som möjligt av dig själv, ditt kunnande och dina ambitioner.

 

Topics: För jobbsökande