Gemenskap ger styrka vid stress – tillåt din kollega att avbryta dig!

ruotsi-blogikuva

Många arbeten kan i perioder vara stressiga. Under stress byts lunchträffar till en sopp- eller salladslunch vid datorn och du har sällan ork att delta i en Afterwork eller annat evenemang. Du kanske känner att det inte finns utrymme eller tid för korridorsamtal eftersom du arbetar mycket effektivare bakom ”stängda dörrar”.

I värsta fall blir du irriterad även av de kortaste avbrott orsakade av kollegor och kunder och under de sista timmarna av arbetsdagen är fokus på att hantera tröttheten. ”Som tur är” kan du jobba på distans, Skype kan ställas in på status upptagen och andra avbrott kan minimeras genom att avaktivera notiser och ställa in telefonen på ljudlös.

Att möta människor gör arbetet effektivare

Det finns många metoder för stresshantering och tidsplanering. På arbetsplatser försöker många hitta metoder för att hantera avbrott och verksamhetsmodeller som gör det möjligt att få arbetsro, till exempel att tysta timmar i ett kontorslandskap eller användande av hörlurar införs.

Tysta timmar gör det visserligen möjligt att arbeta utan avbrott, men faktum är att socialt umgänge och en bra arbetsgemenskap ger de resurser som verkligen behövs för att klara av arbetet. Arbetsgemenskap främjar även ork i arbetet och gör återhämtningen snabbare.

Förtroende uppkommer inte utan samtal

Hur många ledare är medvetna om arbetsgemenskapens betydelse avseende produktivitet och arbetsprestation? Olika människor har olika behov, men om det inte finns plats för socialt umgänge inom arbetsgemenskapen uppkommer varken förtroende eller öppet arbetsklimat mellan kollegor, något som är en förutsättning för att ett team ska bli produktivt. 

En hälsosam arbetsgemenskap är också en ofantlig expertbank, vilket kan glömmas bort mitt i all stress! I ett kontorslandskap kan du ställa en fråga rakt ut gällande exempelvis en kundsituation och sedan tillsammans diskutera och komma fram till flera olika möjliga lösningar. Nya kreativa förslag till lösning kan uppstå när du lyssnar till dina kollegors idéer. 

Kollegornas stöd i svåra utmaningar är viktigt, även om du kanske inte får några raka svar. Redan känslan av att inte vara ensam med utmaningen gör att du orkar ta itu med frågan. Stanna upp och lyssna när någon av dina kollegor behöver stöd. Även om arbetsron kan försämras av att du alltid ska vara nåbar på arbetsplatsen, kan det öka känslan av att utgöra en del av en arbetsgemenskap, effektivisera samarbetet och stödja teamets utveckling.

Lyssna, delta och skratta, så klarar du ditt arbete bättre och får mera ork – även mitt i stressen.

New call-to-action

Topics: För jobbsökande