Har du blivit kallad till en gruppintervju? Vi har förberedelsetipsen!

sweden-blogikuva3

Gruppintervju används oftast i volymrekryteringar för att rekryteraren enkelt och snabbt ska få information om de sökande och deras förmåga att arbeta i grupp. Gruppintervjuer kan utnyttjas i alla skeden av rekryteringsprocessen och grupperna kan bestå av personer som söker både samma och olika jobb. Baronas konsult Anne Juusola tipsar om hur du kan förbereda dig inför en gruppintervju och hur det lönar sig att agera under en gruppintervju.

Förbered dig väl

Förbered dig lika omsorgsfullt inför en gruppintervju som inför en individuell intervju. Kontrollera uppgifterna i ditt CV och din ansökan och ta för säkerhets skull med handlingarna till intervjun så att du vid behov kan ge dem till ansvarig rekryterare. Du kan även ha ditt CV framme som stöd under intervjun.

”Var ingen annan än dig själv”

Läs ännu en gång igenom annonsen och fundera på hur väl din kompetens överensstämmer med kriterierna och önskemålen och varför just du vill ha och passar för det aktuella arbetet. Om företagets namn anges i annonsen; bekanta dig med företagets webbplats eller sidor i sociala medier, läs på om deras vision och verksamhet. Det ger ett seriöst och engagerat intryck av dig som kandidat.  

Planera din personliga ”pitch”

Vilka är dina styrkor i relation till det arbete du söker? Vilka egenskaper vill och behöver du utveckla? Vad vill du fråga ansvarig rekryterare? Kom ihåg att vara dig själv – att låtsas vara någon du inte kan leva upp till eller dölja saker skapar bara problem för dig själv och din framtida arbetsgivare. En professionell rekryterare har förmågan att observera olika personer, deras uttryckssätt och beteenden under en gruppintervju.

”Ägna även uppmärksamhet åt ditt kroppsspråk.”

Även om du inte är så pratsam kan du delta aktivt i gruppintervjun på andra sätt; du kan luta dig framåt, uppmärksamma de övriga deltagarnas kommentarer genom ansiktsuttryck (en nick eller ett leende) och på så sätt aktivt närvara i intervjusituationen.

Uppmärksamma de övriga gruppmedlemmarna

I en gruppintervju kan det ingå en uppgift som ska utföras av hela gruppen gemensamt, inom en utsatt tid. Med hjälp av uppgiften kartlägger rekryteraren de intervjuades förmåga att arbeta i grupp och hantera stress. Ofta tar 1–2 gruppmedlemmar rollen som ledare som för uppgiften framåt. Ur rekryterarens perspektiv kan var och en av gruppmedlemmarna lyckas i gruppuppgiften, bara de kan visa sin aktivitet och tar hänsyn till de övriga deltagarna under uppgiften. Om du söker ett jobb som förutsätter kompetens inom kundservice, ägna uppmärksamhet åt hur du använder din röst och hur du behandlar de övriga gruppmedlemmarna. Observera att du inte behöver känna dig tvingad att ta en ledarroll för att göra en bra intervju! Alla roller behöver intas.

”Med hjälp av feedback kan vi utveckla varandra”

Be om, och ge feedback!

Det lönar sig alltid att i slutet av en gruppintervju meddela rekryteraren om du är intresserad även av andra uppdrag och möjligheter. Du kan också kontakta rekryteraren i efterhand om du vill veta hur du lyckades i gruppintervjun och vilket som blir nästa steg i rekryteringsprocessen. Gruppintervjun ska kännas som en positiv upplevelse för alla deltagare. Det betyder att om du grubblar över något efter intervjun ska du inte tveka att ge denna feedback till ansvarig rekryterare. På så sätt får rekryteraren möjlighet att utveckla upplevelsen för kandidaterna.

New call-to-action

 

 

Topics: För jobbsökande

Nya Inlägg

Topics