Löneanspråk och förhandling i arbetssökandet

ruotsi-blogikuva2

Har du någonsin ställt dig frågan i processen att söka nytt arbete:  Vad vågar jag be om för lön och, å andra sidan, vad kan jag acceptera?

Lönenivån kanske inte är det mest centrala när du söker nytt arbete. Trots det kommer ofta frågan om löneanspråk redan i en telefonintervju med ansvarig rekryterare. Visst är det viktigt att varken din eller rekryterarens tid går till spillo, utan det bästa är att våga tala siffror på ett riktgivande sätt redan från början. Diskussionen kan sedan preciseras när du får en bättre bild av arbetet och de egentliga löneförhandlingarna äger rum först när du säkrat en plats bland slutkandidaterna.

Ibland är det svårt att prissätta den egna arbetsinsatsen. Det lönar sig dock att planera ett löneanspråk – helst redan i ansökningsskedet.

Det är svårt att prissätta den egna arbetsinsatsen och det lönar sig att ta sig tid att planera ett löneanspråk. Ett realistiskt, på förhand planerat löneanspråk visar att du som kandidat har förberett dig inför intervjun och känner till befattningens innehåll och arbetets krav – samt vet värdet på din egen kompetens. Det är viktigt med tydlighet från både kandidat och rekryterare i ett tidigt skede och såklart är det önskvärt att båda parter går nöjda ur en löneförhandling.

Fråga dina studiekamrater och kontrollera kollektivavtalen.

Det lönar sig för den som tar det första klivet in i arbetslivet att modigt fråga mer erfarna bekanta om löner för olika arbeten och i olika områden. Av studiekamrater som redan arbetar kan du få bra fingervisningar om vilka lönelägen som gäller för olika branscher och erfarenhetsnivåer. Fackförbund och andra organisationer kan ge också ge information om den aktuella lönenivån.  Bekanta dig med kollektivavtalet för branschen i fråga.

Motivera ditt löneanspråk

När ditt löneanspråk äntligen börjar klarna, tveka inte att vara tydlig med det. Viktigt i detta skede är att motivera varför du är värd den lön du precis angav. Motiveringarna visar att anspråket inte är välgrundat. Bra argument är hänvisning till kollektivavtal, utbildning, erfarenhet och specilistkompetens. I detta läge är det samtidigt viktigt att vara lyhörd för mottagarens signaler och information. Under samtalen om rollen och företaget får du bekräftelse på ditt angivna löneanspråk. Lyssna och var beredd att förhandla. I båda riktningarna! Kan du sänka löneanspråket något om arbetsgivarens nivå är lägre? Kan förmåner, flexibilitet och utveckling vara viktigare än 1000-lappar? På motsvarande sätt är det helt okej att höja löneanspråket om arbetsgivarens önskemål och förväntningar är märkbart mer krävande än vad du ursprungligen har bedömt.

Pengar betyder inte allt; ett bra arbetsklimat, ett sunt ledarskap och kunniga kollegor är viktigare för ditt välbefinnande i arbetslivet. Om du kan lägga till en intressant och motiverande roll och karriärmöjligheter kan du vara säker på att du har goda förutsättningar för ett härligt yrkesliv!

Lycka till med din löneförhandling!

New call-to-action

 

Topics: För jobbsökande

Nya Inlägg

Topics