Som idrottare på arbetsmarknaden

blogikuva (swe)

Min bakgrund är främst inom idrott och lagsport på elitnivå. Jag kan inte undvika att reflektera kring hur mycket kunskap och erfarenheter jag har fått med mig ut i arbetslivet från mina år som aktiv idrottare. Många unga idrottare har inte möjligheten att skaffa arbetslivserfarenhet då studier, i kombination med ett träningsschema, tävlingar eller matcher upptar mycket tid.

Mot bakgrund av detta är det därför viktigt att idrottare, både aktiva och inaktiva, lyfter fram även de färdigheter, egenskaper och styrkor som de har samlat under sina idrottskarriärer när de söker arbete. Flera faktorer från sporten kan skapa en allmänt bra uppfattning när man som idrottare, aktiv eller inaktiv, söker sig vidare i arbetslivet.

Som idrottare är man ofta, sedan unga år förbunden till långa arbetsdagar i syfte att nå de uppställda målen. Varje elitidrottare har under sin idrottskarriär stött på motgångar som har testat de egna gränserna, men har trots detta bibehållit ett långsiktigt perspektiv som har resulterat i engagemang under träningarna. Förmågan att skapa långsiktigt engagemang och ha blicken mot målet är ju något som alla företag uppskattar.


Kommunikationsfärdigheter

Mina erfarenheter inom lagsport har även bidragit till utvecklad samarbets- och kommunikationsförmåga, då lagsporter ofta ställer höga krav på dessa färdigheterna redan tidigt.

Det kan ju faktiskt hända att en idrottare, under något skede av sin karriär, till och med tillbringar mer tid med laget än med sin egen familj. Ett idrottslag, precis som vilket team som helst på en arbetsplats, är sammansatt av olika människor. Varje teammedlem känner till de gemensamma stora målen och att de endast kan nås genom att samarbeta som ett team. Därför måste respekt råda samt att förmågan att kunna komma överens sinsemellan och kommunikationen måste vara konstruktiv. Samarbets- och kommunikationsförmåga har en viktig roll även i arbetslivet. Mot bakgrund av detta är det ytterst relevant att, vid arbetssökandet, komma ihåg att du som idrottare kan besitta bred erfarenhet av framgångsrikt teamarbete och välfungerande kommunikation.

Tidshantering

Effektiv tidshantering är ett trumfkort både vid arbetssökande och i arbetslivet. En medarbetare som självständigt och smidigt kan hantera sin tidsanvändning är en viktig resurs för en organisation. Idrottare är vana vid att agera på ett mycket exakt sätt och har en förmåga att förbinda sig till strama tidsscheman. Du har kanske klarat av att framgångsrikt kombinera aktiv idrott med studier? Min erfarenhet är att idrottare ofta är punktliga även utanför idrottssammanhang. Även här kan erfarenhet av effektiv tidshantering, samt förmågan att ha många bollar i luften samtidigt, vara något viktigt att lyfta fram till en framtida arbetsgivare.

Stresstålighet

Många idrottare har dessutom en välutvecklad förmåga att hantera stressade situationer. Det kan till och med vara så att en del idrottare inte ens känner press eller stress. Idrottare lär sig ofta att använda stress som något positivt, en knuff framåt som hjälper dem att nå sina egna mål. Både inom idrott och i arbetslivet förekommer stunder när pressen och stressen ökar. I dessa lägen är det en klar fördel att inneha förmågan att hantera stress för att, som medarbetare, omvandla pressen till positiv energi i arbetet.

Målmedvetenhet

Elitidrottare är ofta målmedvetna och ambitiösa. Drivet att kontinuerligt utvecklas och hunger efter framgång uppskattas ofta av en arbetsgivare då medarbetaren entusiastiskt antar utmaningar och målfokuserat arbetar mot sina mål, samtidigt som de motiverar andra att göra likadant. Viljan att utvecklas för även med sig att idrottare ofta är vana att få feedback, både positiv och konstruktiv, vilket gör att de även på en arbetsplats enkelt kan tränas upp. Det lönar sig alltså att som idrottare att lyfta fram sina prestationer när man söker arbete då dessa visar att du även som medarbetare kommer att vara målmedveten och ambitiös.

Att hantera besvikelser

Att hantera nederlag och förluster är en naturlig del av idrottarens vardag då det är en del av resan mot det slutgiltiga målet. Detta är en av de viktigaste egenskaperna och styrkorna som idrottaren kan dra nytta av även i arbetslivet. Varje idrottare har under sin karriär upplevt besvikelser och nederlag, men valt att resa sig upp och ta nya tag för att nå sina mål.

Initiativförmåga

Avslutningsvis vill jag även lyfta fram idrottarnas självcoaching och initiativförmåga. Ibland kan det på en arbetsplats finnas behov av att på egen hand driva projekt där metod/process inte är definierad. I dessa lägen är det viktigt att kunna ta initiativ för att gå framåt. Som idrottare har man ofta förmåga att motivera sig själv och aktivt styra sin egen utveckling mot de personliga målen. Tack vare detta är ofta idrottare vana att aktivt reflektera och analysera den egna utvecklingen.

Sammantaget lönar det sig alltså att lyfta fram din idrottsbakgrund och prestationer inom idrott i ditt CV samt under intervjuer. Naturligtvis bör du komma ihåg att det inte lönar sig att bygga upp sin bakgrund enbart kring dina idrottsprestationer då även andra egenskaper spelar en viktig roll vid arbetssökande och intervjuer.

En framgångsrik karriär inom idrott främjar även framgång i arbetslivet.


 
New call-to-action
 

Topics: För jobbsökande

Nya Inlägg

Topics