Information om hur barona hanterar Covid-19

Under de senaste veckorna har Barona gjort nödvändiga förändringar för att säkerställa hälsan för våra medarbetare, kunder och samarbetspartners samtidigt som vi håller en hög kvalitét i vår operativa leverans samt för att upprätthålla god service. 

Vi tar COVID-19-viruset på största allvar och följer utvecklingen noga.
Vi har satt in förebyggande aktiviteter så vi står väl rustade i det fall denna exceptionella situation fortlöper över en längre tid.

FÖRBEREDELSER FÖR EXEPTIONELLA SITUATIONER TILL FÖLJD AV CORONAVIRUSET
Vi har så långt det är möjligt förberett oss på effekterna av coronaviruset på alla tänkbara och identifierbara sätt. Vi upprätthåller en löpande kommunikation med både kunder och medarbetare. Vi följer de råd och riktlinjer som kommer från regering och myndigheter och håller oss löpande uppdaterade på situationen.

Ett par exempel på vår förmåga att tillgodose behov hos såväl medarbetare som kandidater och kunder: För kandidater erbjuder vi en helt digital process med videointervjuer. För interna funktioner har vi goda förutsättningar för distansarbete och har instruerat våra medarbetare att utföra arbetet hemifrån i så stor utsträckning som möjligt. Vår rekryteringsprocess, personalhantering, HR och lönehantering är 100 % digitaliserad vilket innebär att vi fortsatt kan hålla en hög leveransnivå av vårt tjänsteutbud – när som helst, var som helst.

De outsourcade kundserviceuppdragen utförs som vanligt, antingen i våra kontaktcenters eller via distansarbete och vi är i tät dialog med uppdragsgivarna för att snabbt kunna anpassa oss utifrån förändrade behov och förutsättningar.

Vi följer UD, Folkhälsomyndigheten, regeringen samt WHO’s rekommendationer och avråder medarbetare från resor utomlands.
I de fall en medarbetare har befunnit sig utomlands och kommit hem får medarbetaren stanna hemma i 14 dagar.

MEDARBETARE SOM ARBETAR HOS KUNDFÖRETAG
Barona har instruerat alla medarbetare som arbetar på något av våra kundföretag med riktlinjer. Vi kommer att uppdatera riktlinjerna i takt med att situationen utvecklas och hålla en aktiv kommunikation med alla medarbetare kring det rådande läget. 

Vi har instruerat våra kunder att kontakta oss i den händelse att ett fall av Corona upptäcks. Våra kunders verksamhet är givetvis av yttersta vikt och vi kommer att göra allt vi kan för att verksamheten ska kunna fortlöpa så smidigt som möjligt. Skulle behovet uppstå kan vi erbjuda snabba lösningar med resurser som exempelvis extra personal med korta ledtider eller erbjuda outsourcade lösningar.

ANSTÄLLNINGAR OCH JOBBANNONSERING FORTLÖPER SOM VANLIGTDet är av yttersta vikt att Barona kan erbjuda lika behandling och karriärmöjligheter till alla arbetssökande, även i en exceptionell situation som den som råder just nu. Vi gör ingen skillnad på vår hemsida Barona.se, utan den är öppen och trafikeras av arbetssökande dygnet runt och jobbansökningar kan skickas in precis som vanligt. Det är emellertid en bra idé för arbetssökande att förbereda sig för videointervjuer och frågor eftersom de kanske inte kan mötas ansikte mot ansikte med en rekryteringskonsult.

Trots den exceptionella situationen som orsakats av coronaviruset finns det fortfarande lediga tjänster. Barona verkar i mer än ett dussin branscher och effekterna av coronaviruset varierar också beroende på bransch. För arbetssökande kan detta också innebära helt nya karriärvägar.

Vi på Barona deltar alla i den gemensamma insats som pågår för att bekämpa pandemin. Vi vill avsluta med att uppmana alla att följa de direktiv och riktlinjer som kommer från myndigheter. Ta hand om varandra och försök att hjälpa de som är i behov av det.

Ytterligare information:

Johanna Mix
VD, Barona
johanna.mix@barona.se
+46 72 077 21 13