Unga talanger strävar inte efter chefsposition

ALLT FÄRRE VILL VARA CHEF

I många år har karriäristers främsta mål varit att få en chefstitel av något slag. Att klättra överst på karriärstegen har setts som ett kvitto på att en person har lyckats i livet. En chefsposition är ju vanligtvis något som resulterar i både större ansvar och högre lön. I stora delar av världen är det fortfarande cirka 70 procent av millennials som har detta mål, men i Norden har man under de senaste åren sett denna siffra minska. Mindre än varannan person mellan 18 och 30 år anser idag att det är viktigt att någon gång under sitt liv vara chef. Detta visar den globala undersökningen Millennials gjord av Universum.

ANDRA VÄRDERINGAR OCH MÅL

Unga talanger i de nordiska länderna värderar andra parametrar i karriären högre. Viktigt för dessa är bland annat att hitta en bra balans mellan arbete och fritid. Detta beror till stor del på att de har sett tidigare generationer leva med en ständig negativ stress som stundtals resulterat i utmattningssjukdomar. Dagens unga vill även tjäna ett högre syfte med sitt arbete och känna att de gör skillnad för samhället och för sin omvärld. Millennials har därför ofta andra drivkrafter än pengar. För dem är mjuka värden så som jämställdhet, världshunger och miljöfrågor prioriterade. De har även stort fokus på familjen, vilket är – tillsammans med att spendera tid med vänner – det som gör dem lyckliga. När de väljer arbetsgivare kommer de därför ställa höga krav gällande organisationens värderingar och företagskultur. Om man som företag vill attrahera dessa unga talanger kommer det därför bli allt viktigare med en tydlig värdegrund och att visa att man inte enbart har vinstfokus.

STÄLLER HÖGRE KRAV

Studier visar även att anledningen till att en medarbetare väljer att byta jobb, i allt större utsträckning beror på chefen. För att kunna attrahera och även behålla framtidens talanger är det därför viktigt med en kommunikativ chef och ledare som förstår sig på millennials, samt respekterar deras prioriteringar och värderingar. Eftersom dagens unga inte längre strävar efter att nå en chefsposition kommer de också ställa högre krav på sin chef och dess förmågor.

Topics: För företagmillenials